คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ


#
1 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักกระบวนงาน การปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (12 พ.ย. 2561 16:43:40)

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,388 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 5 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 327 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP