รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


28 ก.พ. 256228 ก.พ. 2562 (โดย : นฤมาศ คงโพธิ์)


นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,361 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 25 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 189 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP