ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

แผนดำเนินงาน


# จัดเรียง
1 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (19 เม.ย. 2564 11:30:56)
2 แผนดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564 (16 เม.ย. 2564 14:32:09)
3 แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ (9 ก.ค. 2563 12:52:52)
4 แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ (28 มิ.ย. 2562 10:51:18)
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (12 พ.ย. 2561 16:15:26)
↑ TOP