ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

แผนดำเนินงาน


# จัดเรียง
1 รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (12 เม.ย. 2566 17:25:03)
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (11 เม.ย. 2566 09:56:46)
3 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566 (22 มี.ค. 2566 10:58:25)
4 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 เม.ย. 2565 14:14:17)
5 แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 (28 มี.ค. 2565 08:53:24)
6 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 (19 เม.ย. 2564 11:30:56)
7 แผนดำเนินงาน(รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564 (16 เม.ย. 2564 14:32:09)
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (9 ก.ค. 2563 12:52:52)
9 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 (28 มิ.ย. 2562 10:51:18)
10 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (12 พ.ย. 2561 16:15:26)
↑ TOP