แผนอัตรากำลัง


#
1 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) (21 เม.ย. 2564 11:44:20)
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) (21 เม.ย. 2564 11:43:29)

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 24,043 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 224 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 586 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP