ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

แผนอัตรากำลัง


# จัดเรียง
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569 (20 ก.พ. 2567 10:02:28)
2 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) (21 เม.ย. 2564 11:44:20)
3 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) (21 เม.ย. 2564 11:43:29)
↑ TOP