แผนพัฒนาท้องถิ่น


#
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 (28 มิ.ย. 2562 16:36:58)
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (26 มิ.ย. 2562 10:29:45)
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (13 พ.ย. 2561 09:42:08)

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,388 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 5 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 327 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP