ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

แผนพัฒนาท้องถิ่น


# จัดเรียง
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (30 มี.ค. 2566 15:59:48)
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (2 เม.ย. 2565 10:52:32)
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 (27 เม.ย. 2564 09:51:29)
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (26 เม.ย. 2564 15:45:18)
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 (28 มิ.ย. 2562 16:36:58)
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (26 มิ.ย. 2562 10:29:45)
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (13 พ.ย. 2561 09:42:08)
↑ TOP