ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


# จัดเรียง
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก พ.ศ.2566 (23 มิ.ย. 2566 14:14:31)
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) (7 เม.ย. 2566 10:33:49)
3 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (30 มี.ค. 2566 16:06:18)
4 แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) (30 มี.ค. 2566 11:52:09)
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (21 มี.ค. 2566 11:22:27)
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (21 มี.ค. 2566 11:21:38)
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) (21 มี.ค. 2566 11:15:14)
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (28 มี.ค. 2565 14:47:38)
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) (28 มี.ค. 2565 14:33:02)
10 แผนปฏิบัติการป้องกัรการทุจริต ปี 2565 (25 มี.ค. 2565 11:10:14)
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (7 ก.ค. 2564 17:06:50)
12 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (22 เม.ย. 2564 13:09:56)
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (22 เม.ย. 2564 13:08:04)
14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก (22 เม.ย. 2564 11:46:16)
15 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (22 เม.ย. 2564 11:44:58)
16 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (22 เม.ย. 2564 09:57:36)
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) (17 เม.ย. 2564 16:38:48)
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (17 เม.ย. 2564 16:23:43)
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (17 เม.ย. 2564 16:22:49)
20 แผนป้องกันการทุจริต 2564 (17 เม.ย. 2564 15:40:57)
21 แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (28 มิ.ย. 2562 17:00:24)
22 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจรืตประจำปี ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน (28 มิ.ย. 2562 11:20:17)
23 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะสามปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) (27 มิ.ย. 2562 09:51:52)
24 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (15 พ.ย. 2561 10:29:59)
25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (15 พ.ย. 2561 10:28:07)
26 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะสามปี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (12 พ.ย. 2561 15:22:32)
↑ TOP