แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


#
1 แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (28 มิ.ย. 2562 17:00:24)
2 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจรืตประจำปี ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน (28 มิ.ย. 2562 11:20:17)
3 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะสามปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) (27 มิ.ย. 2562 09:51:52)
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (15 พ.ย. 2561 10:29:59)
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (15 พ.ย. 2561 10:28:07)
6 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะสามปี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (12 พ.ย. 2561 15:22:32)

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,390 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 7 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 329 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP