ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

สถานที่สำคัญ


13 ธ.ค. 2564 20:16:38

หลวงพ่อสุขใจ

13 ธ.ค. 2564 20:08:54

วัดพระธาตุน้อย

↑ TOP