ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


# จัดเรียง
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (25 เม.ย. 2566 09:46:06)
2 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (28 มิ.ย. 2562 10:21:16)
↑ TOP