ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

การใช้จ่ายงบประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ


# จัดเรียง
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (13 พ.ย. 2561 15:20:51)
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบเดือน (13 พ.ย. 2561 15:17:47)
↑ TOP