มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


#
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (10 มิ.ย. 2564 15:17:15)

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 24,045 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 226 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 588 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP