ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


# จัดเรียง
1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย-no-gift-policy (5 มี.ค. 2567 13:47:20)
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 (22 มี.ค. 2566 11:23:12)
3 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2566 "์No Gift Policy" (22 มี.ค. 2566 11:22:39)
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2565 (4 เม.ย. 2565 15:06:50)
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (10 มิ.ย. 2564 15:17:15)
↑ TOP