ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 2935 22 พ.ย. 2561 09:51:32

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ


ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ
วันที่ 21 พฤศจิการยน 2561 นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ ปลัดอำเภอบ้านตาก (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  มาร่วมทดลองการคัดแยกขยะ การอัดขยะ และให้กำลังใจกับทีมงานอบต.ตากตก  ในการรณรงค์การคัดแยกขยะและจัดการขยะในตำบล โดย นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก พร้อมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตากตก สภาเด็กและเยาวชนตำบลตากตก ร่วมกันคัดแยกขยะ ที่ได้รับบริจาคตาม *กิจกรรม ไม่ได้มามือเปล่า* จากโรงเรียนสว่างวิทยา, โรงพยาบาลบ้านตาก, ร้านมาลี ตำบลตากตก และร้านมงคล เทศบาลบ้านตาก ที่ร่วมบริจาคขยะสร้างสุขตำบลตากตาก ณ บริเวณธนาคารขยะอบต.ตากตก 
.
.
อบต.ตากตกรับบริจาคขยะ จำพวก กล่องนม, ถุงพลาสติกสะอาด, ถุงพลาสติกเปื้อน, แก้วน้ำพลาสติก,ซองกาแฟ,กล่องโฟม ฯลฯ หรือของที่ซาเล้งไม่รับซื้อ ทุกชนิด(ยกเว้น ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ) ตามจิตศรัทธา
ซึ่งเป็นกิจกรรม “ไม่ได้มามือเปล่า” เป็นขยะสร้างสุขเพื่อชุมชน “เปลี่ยนกันหรือยัง เปลี่ยนขยะที่ไร้ค่า ให้เป็นขยะที่มีประโยชน์และมีมูลค่า”
.
.
ร่วมบริจาคขยะได้ที่ :: อบต.ตากตก 
call 055-898588 
fax 055-898541
หรือแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


เรื่องน่าสนใจ


โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้ก

ล่าสุด


ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2566

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณประเมินรับรองคุณภาพการทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) และระดั

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์เฝ้าระวัง และป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน การต่อ พรบ.รถ

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอบ้านตากขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

↑ TOP