แผนพัฒนาบุคลากร


#
1 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) (21 เม.ย. 2564 11:46:48)
2 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) (21 เม.ย. 2564 11:46:05)

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 24,046 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 227 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 589 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP