ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

แผนพัฒนาบุคลากร


# จัดเรียง
1 แผนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (18 เม.ย. 2567 15:27:01)
2 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2567-2569) (20 ก.พ. 2567 09:58:05)
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567-2569) (20 ก.พ. 2567 09:57:13)
4 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) (7 เม.ย. 2566 09:25:26)
5 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) (21 เม.ย. 2564 11:46:48)
6 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) (21 เม.ย. 2564 11:46:05)
↑ TOP