ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


# จัดเรียง
1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (20 เม.ย. 2564 14:01:42)
2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (20 เม.ย. 2564 13:58:28)
3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (28 มิ.ย. 2562 10:43:06)
↑ TOP