ข่าวทั่วไป


27 พ.ย. 2563 09:01:04

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

22 ก.ค. 2563 14:37:43

โครงการครอบครัวอบอุ่น

22 ก.ค. 2563 14:33:10

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

15 ส.ค. 2562 09:09:46

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

2 ส.ค. 2562 08:50:38

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26 มิ.ย. 2562 08:28:39

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

20 เม.ย. 2562 08:13:36

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

19 เม.ย. 2562 11:02:12

ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

5 เม.ย. 2562 08:47:51

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านตาก ประจำปี 2562

1 เม.ย. 2562 10:24:12

ประมวลภาพวันที่ 28 มีนาคม 2562

12 มี.ค. 2562 12:58:17

ประมวลภาพวันที่ 11 มีนาคม 2562

1 มี.ค. 2562 14:13:41

ประมวลภาพวันที่ 1 มีนาคม 2562

18 ก.พ. 2562 09:46:49

ประมวลภาพกิจกรรม

12 ก.พ. 2562 13:17:22

งานเข็นครกหินแกรนนิตขึ้นภูเขา วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 #ไม่ได้มามือเปล่า

7 ก.พ. 2562 09:35:51

สุขทั้งผู้ สุขทั้งผู้รับ #กองทุนขยะสร้างสุข ตำบลตากตก

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,390 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 7 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 329 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP