ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป


27 เม.ย. 2564 15:00:12

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

19 เม.ย. 2564 15:27:33

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

27 พ.ย. 2563 09:01:04

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

22 ก.ค. 2563 14:37:43

โครงการครอบครัวอบอุ่น

22 ก.ค. 2563 14:33:10

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

15 ส.ค. 2562 09:09:46

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

2 ส.ค. 2562 08:50:38

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26 มิ.ย. 2562 08:28:39

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

20 เม.ย. 2562 08:13:36

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

19 เม.ย. 2562 11:02:12

ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

5 เม.ย. 2562 08:47:51

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด สภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านตาก ประจำปี 2562

1 เม.ย. 2562 10:24:12

ประมวลภาพวันที่ 28 มีนาคม 2562

12 มี.ค. 2562 12:58:17

ประมวลภาพวันที่ 11 มีนาคม 2562

1 มี.ค. 2562 14:13:41

ประมวลภาพวันที่ 1 มีนาคม 2562

18 ก.พ. 2562 09:46:49

ประมวลภาพกิจกรรม

↑ TOP