ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ข้อบัญญัติ


# จัดเรียง
1 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (13 มิ.ย. 2567 14:33:44)
2 ข้อบัญญัติ หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย (10 มิ.ย. 2565 11:14:53)
3 ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (10 มิ.ย. 2565 11:14:36)
4 ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (10 มิ.ย. 2565 11:13:58)
5 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (28 มี.ค. 2565 10:58:43)
6 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (20 เม.ย. 2564 16:17:04)
7 ข้อบัญญัติ (12 พ.ย. 2561 11:38:45)
↑ TOP