ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

ข้อบัญญัติ


# จัดเรียง
1 ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (20 เม.ย. 2564 16:17:04)
2 ข้อบัญญัติ (12 พ.ย. 2561 11:38:45)
↑ TOP