ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 943 13 ธ.ค. 2564 20:16:38

โดย : ทดสอบ1 demo
:: เรื่อง หลวงพ่อสุขใจ


วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482  ตั้งอยู่บ้านหนองน้ำ เลขที่ 157 หมู่ที่4 ตำบลตากตก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีพื้นที่ ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน โดยเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2342  และเมื่อเดือนเมษายน 2520 หลวงพ่อบัวคลี่ อินโชโต (จันทร์สุวรรณ) เจ้าสำนักวิปัสสนาขันทองสามัคคีธรรม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรม สายหลวงพ่อพระพิมลธรรม(อาจ)ได้พาคณะพระภิกษุและญาติโยมมารวมตัวกันปฏิบัติกรรมฐานในบริเวณที่ป่าช้าปัจจุบันคือสถานที่สร้างวัดสว่างอารมณ์ ชาวบ้านได้เห็นพระภิกษุก็ชื่นใจอยากจะให้มีพระอยู่ทำบุญใกล้หมู่บ้าน ผู้ใหญ่เหลือ เขียวแดง จึงเป็นผู้นำคณะชาวบ้านหนองน้ำได้ขอให้หลวงพ่อบัวคลี่ ส่งพระมาอยู่จำพรรษา และเมื่อออกพรรษากาล พ.ศ. 2520 นั้น หลวงพ่อบัวคลี่ ได้นำกฐินมาทอดพร้อมทั้งนำพระพุทธรูปมาถวาย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ท่านปั้นด้วยตนเอง สำหรับมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำสำนักสงฆ์ ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้มีนามว่า “หลวงพ่อสุขใจ” ซึ่งพระเทพปัญญาภรณ์ได้ทำการบูรณะใหม่ และอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ในพระธาตุเจดีย์ศรีสว่าง

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ล่าสุด


ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2566

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณประเมินรับรองคุณภาพการทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) และระดั

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์เฝ้าระวัง และป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน การต่อ พรบ.รถ

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอบ้านตากขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

↑ TOP