ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 1650 13 ธ.ค. 2564 20:16:38

โดย : ทดสอบ1 demo
:: เรื่อง หลวงพ่อสุขใจ


วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482  ตั้งอยู่บ้านหนองน้ำ เลขที่ 157 หมู่ที่4 ตำบลตากตก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีพื้นที่ ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำปิง มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน โดยเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2342  และเมื่อเดือนเมษายน 2520 หลวงพ่อบัวคลี่ อินโชโต (จันทร์สุวรรณ) เจ้าสำนักวิปัสสนาขันทองสามัคคีธรรม ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรม สายหลวงพ่อพระพิมลธรรม(อาจ)ได้พาคณะพระภิกษุและญาติโยมมารวมตัวกันปฏิบัติกรรมฐานในบริเวณที่ป่าช้าปัจจุบันคือสถานที่สร้างวัดสว่างอารมณ์ ชาวบ้านได้เห็นพระภิกษุก็ชื่นใจอยากจะให้มีพระอยู่ทำบุญใกล้หมู่บ้าน ผู้ใหญ่เหลือ เขียวแดง จึงเป็นผู้นำคณะชาวบ้านหนองน้ำได้ขอให้หลวงพ่อบัวคลี่ ส่งพระมาอยู่จำพรรษา และเมื่อออกพรรษากาล พ.ศ. 2520 นั้น หลวงพ่อบัวคลี่ ได้นำกฐินมาทอดพร้อมทั้งนำพระพุทธรูปมาถวาย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ท่านปั้นด้วยตนเอง สำหรับมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำสำนักสงฆ์ ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้มีนามว่า “หลวงพ่อสุขใจ” ซึ่งพระเทพปัญญาภรณ์ได้ทำการบูรณะใหม่ และอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ในพระธาตุเจดีย์ศรีสว่าง

อัลบั้มภาพ



เรื่องน่าสนใจ


โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้ก

ล่าสุด


ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2566

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณประเมินรับรองคุณภาพการทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) และระดั

เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566วาระ : พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รณรงค์เฝ้าระวัง และป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน การต่อ พรบ.รถ

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอบ้านตากขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย

↑ TOP