ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์คู่มือองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคลวันที่: 26 มิ.ย. 2562 10:43:45 (โดย : Admin Admin)
↑ TOP