ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม



วันที่: 28 มิ.ย. 2562 09:26:02 (โดย : Admin Admin)
↑ TOP