หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานลูกจ้าง เรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมวันที่: 28 มิ.ย. 2562 09:26:02 (โดย : Admin Admin)

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,454 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 37 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 197 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP