ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

หัวข้อ: แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกวันที่: 16 เม.ย. 2564 14:22:56 (โดย : Admin Admin)
↑ TOP