ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม


อ่าน : 324 27 พ.ย. 2563 09:01:04

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และทีมงาน ร่วมกับทีมสภาอบต.ตากตก ได้มีโอกาสต้อนรับ นายอรุณกาญจน์   ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง พร้อมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ที่ได้มาเยี่ยมชมการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร โดยได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าศึกษาดูงานทุกคนตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 มีการสาธิตและปฏิบัติจริงของการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เช่น การคัดแยกถุงพลาสติกมีกี่ประเภท หรือขยะที่ซาเล้งไม่รับซื้อ การสาธิตนวัตกรรมเครื่องอัดใบตอง(จาน ชามจากใบตอง) แทนการใช้กล่องโฟม เป็นต้น รวมไปถึงการทำถังขยะเปียกและขยะอินทรี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ไปโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โดยมีการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อเป็นการช่วยลดเศษอาหารเศษวัชพืช และยังสามารถนำมูลไส้เดือนไปเป็นปุ๋ยพืชผักสวนครัวได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีการสาธิตนวัตกรรมเครื่องปั่นหลอดไฟเพื่อลดปัญหาขยะอันตราย และยังมีแสดงผลงานการทำโต๊ะ เก้าอี้ ตะกร้า หมอนจากหลอด เป็นต้น จากวัสดุเหลือใช้อีกด้วย

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมการคัดแยกขยะของ อบต.ตากตก

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”

ล่าสุด


หลวงพ่อสุขใจ

วัดพระธาตุน้อย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

↑ TOP