ข่าวทั่วไป


อ่าน : 64 22 ก.ค. 2563 14:33:10
:: เรื่อง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ได้จัดโครงการกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีทองถิ่น(กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา) เพื่อน้อมนำตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการส่งเสริม รักษาประเพณีของชาติไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีแต่การโบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป


โดย : Admin Admin 22 ก.ค. 2563 14:33:10

HOT


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ล่าสุด


โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ส...

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,722 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 163 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 690 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP