ข่าวทั่วไป


อ่าน : 616 9 เม.ย. 2561 14:40:20
:: เรื่อง การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”

     อบต.ตากตก โดยนายสุขเกษม โคสอน นายกอบต.ตากตก และทีมงาน ได้จัดการแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2561 ณ บริเวณสระหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตากตก โดยได้รับความร่วมจาก โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่, กลุ่มอสม., กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11 ตำบลตากตก เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ภายในงานมีการแข่งขันกีฬามากมายทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในเขตอบต.ตากตกได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกตลอดมา


โดย : koon009 koon009 9 เม.ย. 2561 14:40:20

HOT


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ล่าสุด


โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ส...

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,041 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 177 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 9 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP