ข่าวทั่วไป


อ่าน : 759 27 ก.ย. 2561 17:40:11
:: เรื่อง มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ไปมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย


โดย : Admin Admin 27 ก.ย. 2561 17:40:11

HOT


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ล่าสุด


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ส...

ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ส...

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,270 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 89 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 217 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP