ข่าวทั่วไป


อ่าน : 219 1 เม.ย. 2562 10:24:12
:: เรื่อง ประมวลภาพวันที่ 28 มีนาคม 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และทีมงาน ได้มีการให้ความรู้การคัดแยกขยะเชิงวิชาการ
และการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจรให้กับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านตาก โดยมีจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 
เช่น พัดจากลอตเตอรี่ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรีบแขก เป็นต้น และนอกจากนั้นยังมีการทำถังขยะเปียกและขยะอินทรี เพื่อนำไปต่อยอดใช้ไปโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรี
เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีในพื้นที่ โดยมีการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อเป็นการช่วยลดเศษอาหารเศษวัชพืชและยังสามารถนำมูลใส้เดือนไปเป็นปุ๋ยพืชผักสวนครัว
ได้อีกด้วย เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนของแต่ละตำบลช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้แต่ละพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะ
#อยากให้พวกหนูอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีวอนพี่ๆช่วยกันลดขยะ


โดย : Admin Admin 1 เม.ย. 2562 10:24:12

HOT


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ล่าสุด


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ส...

ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ส...

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,272 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 91 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 219 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP