ข่าวทั่วไป


อ่าน : 90 19 เม.ย. 2562 11:02:12
:: เรื่อง ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

นายสุขเกษม โคสอน นายกอบต.ตากตก และทีมงาน ได้จัดการแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562 ณ บริเวณสระหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตากตก โดยได้รับความร่วมจาก โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่, กลุ่มอสม., กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11 ตำบลตากตก เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ภายในงานมีการแข่งขันกีฬามากมายทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในเขตอบต.ตากตกได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย และยังมีการทำซุ้มคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งมีการคัดแยกขยะทั่วไป ขยะเปียก ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ไม้เสียบลูกชิ้น หลอด ฯลฯ อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดี และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงาน ประชาชนชาวตำบลตากตกที่ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกตลอดมา


โดย : Admin Admin 19 เม.ย. 2562 11:02:12

HOT


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

เข้าร่วมสัมมนากรรมการส่งเสริมการจัดสวัสด...

ล่าสุด


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ส...

ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ส...

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,912 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 134 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 245 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP