ข่าวทั่วไป


อ่าน : 358 26 มิ.ย. 2562 08:28:39
:: เรื่อง งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ขอขอบคุณ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่สนับสนุนงบประมาณงานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า (ตำบลตากตก) จำนวน 70,000 บาท และขอขอบคุณส่วนราชการในเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมสืบสานประเพณีงขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ มาเป็นประธานในการเปิดพิธีและปล่อยขบวนของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่และขบวนของหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน


โดย : Admin Admin 26 มิ.ย. 2562 08:28:39

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,391 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 8 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 330 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP