ข่าวทั่วไป


อ่าน : 216 26 มิ.ย. 2562 08:28:39
:: เรื่อง งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 
นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ขอขอบคุณ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่สนับสนุนงบประมาณงานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า (ตำบลตากตก) จำนวน 70,000 บาท และขอขอบคุณส่วนราชการในเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 2 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมสืบสานประเพณีงขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลตากตก โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ มาเป็นประธานในการเปิดพิธีและปล่อยขบวนของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่และขบวนของหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน


โดย : Admin Admin 26 มิ.ย. 2562 08:28:39

HOT


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

ล่าสุด


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ส...

ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ส...

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,272 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 91 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 219 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP