ข่าวทั่วไป


อ่าน : 324 2 ส.ค. 2562 08:50:38
:: เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ขอขอบพระคุณ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวุฒิชัย ศรีทอง นักส่งเสริมการปกครองการท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดตาก นายภูมิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดตาก ที่ให้เกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกเป็นตัวแทนในการนำเสนอเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลตากตก (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) โดยนำเสนอการดำเนินงานของท้องที่ร่วมกับท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท การนำเสนอนวัตกรรมในพื้นที่ เช่น เครื่องปั่นหลอดไฟ หมอนจากหลอดกาแฟ โต๊ะและชุดรับแขกจากเศษวัสดุ เป็นต้น อบต.ตากตก ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนทุกคนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือ จึงทำให้การดำเนินการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ ขอขอบคุณค่ะ

Galleryโดย : Admin Admin 2 ส.ค. 2562 08:50:38

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,391 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 8 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 330 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP