ข่าวทั่วไป


อ่าน : 45 2 ส.ค. 2562 08:50:38
:: เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ขอขอบพระคุณ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวุฒิชัย ศรีทอง นักส่งเสริมการปกครองการท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดตาก นายภูมิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดตาก ที่ให้เกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกเป็นตัวแทนในการนำเสนอเรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลตากตก (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) โดยนำเสนอการดำเนินงานของท้องที่ร่วมกับท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะแต่ละประเภท การนำเสนอนวัตกรรมในพื้นที่ เช่น เครื่องปั่นหลอดไฟ หมอนจากหลอดกาแฟ โต๊ะและชุดรับแขกจากเศษวัสดุ เป็นต้น อบต.ตากตก ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนทุกคนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือ จึงทำให้การดำเนินการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ ขอขอบคุณค่ะ

Galleryโดย : Admin Admin 2 ส.ค. 2562 08:50:38

HOT


พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

เข้าร่วมสัมมนากรรมการส่งเสริมการจัดสวัสด...

ล่าสุด


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกนำเส...

งานขึ้นธาตุน้อยเดือนเก้า ประจำปี 2562

ประมวณภาพกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ส...

ตากตกคัพ ครั้งที่ 20

โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ส...

นายสุขเกษม โคสอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,912 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 134 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 245 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

↑ TOP